Om meer informatie te krijgen voor het vergroenen van een stad, kijk ik naar de hoeveelheid openbaar groen per inwoner van een buurt. Na een tijd data verzamelen heb ik een Excel vol cijfers. Niet alleen weet ik nu hoeveel algemeen groen er per inwoner aanwezig is, ook het oppervlak gras, bomen en water is bekend. Voor de zekerheid maak ik nog een keer de rekensom over groen per aantal inwoners. Dan valt me een foutmelding op: ‘deling door nul’. Ik zoek de kolom met de beschrijving van de buurt. Ik zit op de begraafplaats.

15
1